ANUNT PUBLIC

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

AMENAJAREA PISCICOLĂ DUNAVĂȚ 1

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 1298/2011 pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1798/2007 și ale Legii nr. 544/2001 privind accesul la informație;

SOCIETATEA ADVADELT-TURISM S.R.L.:

- cu sediul social în: Sat Murighiol, Comuna Murighiol, A.P. DUNAVĂȚ I, Județ Tulcea.

- Număr de ordine în Registrul Comerțului: J36/66/1999, atribuit în data de 19.02.1999.

- Forma de organizare: societate cu răspundere limitată.

- Cod unic de înregistrare: 11511485 atribuit in data de 04.03.1999

- Certificat de înregistrare: B1587937, emis pe data de 16.04.2008 și eliberat la data 17.04.2008.

- Telefon: 0722.269.656

- Adresa e-mail: contact@delta-paradis.ro

ACTIVITATEA - Acvacultură în ape dulci - cod CAEN 0322 conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

AMPLASAMENT

Amenajarea Piscicolă Dunavăț 1 este situată în Sat Murighiol, Comuna Murighiol, A.P. DUNAVĂȚ I, Județ Tulcea - amplasamentul obiectivului este proprietatea concesionată de către S.C. ADVADELT TURISM S.R.L., conform contractului de concesiune nr. 154 din 28.12.2000, teren aparținând domeniului public de interes județean și aflat în intravilanul localității Murighiol.

Suprafața amenajată se învecinează: la nord cu Canalul Dunavăț, la sud cu Canalul Mustaca, care o separă de Amenajarea Piscicolă Holbina 1, la vest cu un Canal de centură și la est cu Canalul de centură care o desparte de Amenajarea Piscicolă Dunavăț 2.

SCOPUL ACTIVITĂȚII – desfășurarea activității de Acvacultură în ape dulci - cod CAEN 0322 conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) în Amenajarea Piscicolă Dunavăț 1.

PREZENTAREA ACTIVITĂȚII

Amenajarea piscicolă are o suprafață de 1.505 ha conform contractului de concesiune nr. 154 din 28.12.2000 și cuprinde: EC 2 – 1480 ha și bazinele de iernat BI 1-13 ha, BI 2 – 12 ha. Amenajarea este formată din suprafață luciu de apă 441.7 ha, suprafață amprize, diguri și canale exterioare 60 ha și suprafață stufizată 1003.3 ha, astfel cum acestea au fost descrise și mai sus.

Amenajarea Piscicolă Dunavăț 1 este o crescătorie în regim parțial furajat (numai pentru creștere puiet), puietul de peste un an sau doi fiind preluat de la societăți specializate și autorizate pentru producerea puietului, toamna sau primăvara.

După perioada de iernare, puietul este pescuit și se populează în eleșteul de creștere de pește consum.

După atingerea greutății de comercializare se trece la pescuitul de recoltă care se face cu unelte tradiționale sau la groapa de pescuit. Peștele capturat este sortat, cântărit, condiționat în cadrul punctului de condiționare primară amplasat pe platforma centrului de exploatare și este livrat către beneficiari cu mijloace navale autorizate sanitar-veterinar.

În cadrul Amenajării Piscicole se realizează și activitatea de pescuit sportiv, existând un Regulament intern pentru această activitate, atașat documentației.

Societatea utilizează tehnologiile de piscicultură conform legislației în vigoare, întreținerea și exploatarea construcțiilor hidrotehnice și instalațiilor realizându-se în conformitate cu prevederile regulamentelor de întreținere și exploatare și cu respectarea instrucțiunilor de siguranță și securitatea muncii.

Activitatea în Amenajarea Piscicolă Dunavăț 1 se realizează prin verificarea periodică a digurilor, efectuarea de lucrări de întreținere și de reparații, societatea urmărind în permanență menținerea la stațiile de pompare și la instalațiile de tip ”călugăr” a sitelor cu dimensiunea ochiului de maxim 10 mm pentru protecția fondului piscicol natural.

Societatea urmărește în permanență menținerea suprafețelor cu vegetație palustră și acvatică în vederea conservării habitatelor naturale, precum și fluctuațiilor de nivel în interiorul bazinelor Amenajării Piscicole Dunavăț 1 în perioada de cuibărit a avifaunei.

Societatea nu furajează peștii din bărci cu motor care depășesc 5 cai putere în perioada de cuibărit a avifaunei și nici nu practică direct și/sau prin turiști/terțe persoane sporturi nautice și de agrement cu ambarcațiuni pe heleșteiele din cadrul Amenajării Piscicole Dunavăț 1.

În permanență, societatea are în vedere în cadrul Amenajării Piscicole Dunavăț 1 păstrarea curățeniei, precum și instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice a evacuărilor accidentale de poluanți în mediu, a evitării producerii de zgomot peste limitele admise și depozitării necontrolate de deșeuri de orice fel.

Societatea a numit prin Decizia nr. 1/29.03.2017 responsabilul de mediu și prin Decizia nr. 2/29.03.2017 specialistul în managementul deșeurilor (anexate prezentei), persoană specializată ca urmare a absolvirii cursurilor de specialitate ”Responsabil de mediu” (cod COR 325710) și ”Specialist în managementul deșeurilor” (cod COR 325713).

Societatea colectează separat deșeurile reciclabile, acestea fiind predate unităților specializate în vederea valorificării, conform legislației privind gestionarea deșeurilor, care este respectată de către subscrisa, iar, deșeurile menajere sunt colectate selectiv în pubele din plastic și saci menajeri, pe o platformă betonată, special amenajată în acest sens, fiind predate ulterior, de asemenea, unităților specializate în vederea valorificării. Ambalajele de la produsele fito-sanitare, produselor și substanțelor utilizate sunt returnate furnizorilor.

Societatea urmărește în permanență respectarea în cadrul Amenajării Piscicole Dunavăț 1 a legislației specifice în domeniu: Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; Hotărârea nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România și Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Totodată, societatea urmărește în permanență respectarea în cadrul Amenajării Piscicole Dunavăț 1 a legislației specifice în domeniul protecției mediului: Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării, Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, Ordonanța de urgență nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura și Ordinul în vigoare privind prohibiția pescuitului.

Prin urmare, societatea urmărește în permanență respectarea în cadrul Amenajării Piscicole Dunavăț 1 a legislației din domeniu, indiferent dacă aceasta este una specifică sau cea generală.

INFORMAȚII GENERALE ASUPRA MĂSURILOR DE PROTECȚIE A MEDIULUI ȘI DESPRE EVENTUALUL IMPACT ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU – Activitatea desfășurată respectă condițiile de protecție a mediului.

ANUNȚĂ

Publicului interesat asupra depunerii solicitării și documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de mediu având în vedere că Autorizația de mediu nr. 1258/23.01.2015 pentru Amenajarea Piscicolă Dunavăț 1, emisă de ARBDD, va expira la data de 23.01.2020.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului generat de proiectul propus și observațiile publicului se primesc la sediul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării:

cu următoarele date de contact:

Adresa: Str. PORTULUI Nr. 34A, Tulcea, Romania - 820243

Telefoane: Centrală: +40 240 51 89 24; +40 240 51 89 25; Secretariat: +40 240 51 89 45

Fax: +40 240 51 89 75

e-mail: arbdd@ddbra.ro; și

 cu următorul program:

Luni- Joi: 08.00-16.30

Vineri: 08.00-14.00

***

ANUNȚ PUBLIC

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

PENSIUNEA DELTA PARADIS

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 1298/2011 pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1798/2007 și ale Legii nr. 544/2001 privind accesul la informație;

SOCIETATEA ADVADELT-TURISM S.R.L.:

- cu sediul social în: Sat Murighiol, Comuna Murighiol, A.P. DUNAVĂȚ I, Județ Tulcea.

- Număr de ordine în Registrul Comerțului: J36/66/1999, atribuit în data de 19.02.1999.

- Forma de organizare: societate cu răspundere limitată.

- Cod unic de înregistrare: 11511485 atribuit in data de 04.03.1999

- Certificat de înregistrare: B1587937, emis pe data de 16.04.2008 și eliberat la data 17.04.2008.

- Telefon: 0722.269.656 și/sau 0723.241.399

- Adresa e-mail: contact@delta-paradis.ro

ACTIVITATEA - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - cod CAEN 5520; Restaurante - COD CAEN 5610; Transport de pasageri pe căi navigabile interioare - cod CAEN 5030, desfășurate la PENSIUNEA DELTA PARADIS, obiectiv situat în Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea.

AMPLASAMENT

Pensiunea Delta PARADIS este situată în Sat Murighiol, Comuna Murighiol, A.P. DUNAVĂȚ I, Județ Tulcea. Pensiunea este clasificată 3 margarete conform certificatelor de clasificare nr. 30729/01.09.2017 și 30730/01.09.2017 emise de Ministerul Turismului cu o capacitate de 19 camere, respectiv 57 locuri/persoane.

SCOPUL ACTIVITĂȚII – desfășurarea activității de Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - cod CAEN 5520; Restaurante - COD CAEN 5610; Transport de pasageri pe căi navigabile interioare - cod CAEN 5030, de către PENSIUNEA DELTA PARADIS, obiectiv situat în Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea.

PREZENTAREA ACTIVITĂȚII

Pe terenul proprietate privată al beneficiarului, cherhanaua existentă a fost transformată în unitate de cazare și restaurant, prin consolidarea construcției existente și mansardare, pentru care s-a obținut Avizul de la ARBDD Tulcea.

Suprafața terenului pe care sunt construcțiile este de 8359 mp, suprafața care face parte din Amenajarea Piscicolă Dunavăț 1, construcții care funcționează ca pensiune turistică și camere pentru personal.

Pensiunea Delta Paradis este situată pe Canalul Dunavăț, la o distanță de aproximativ 15 min. până în gura Lacului Razim. Pensiunea poate fi accesată numai pe apă.

Clădirile Pensiunii Delta Paradis sunt acoperite cu stuf. Camerele triple sunt dotate cu un pat dublu și unul single, camerele duble cu pat matrimonial, iar apartamentul cuprinde o cameră cu un pat dublu și o un living cu pat single.

Camerele sunt dotate cu mobilier din lemn, dispun de grup sanitar propriu cu apă caldă curentă și prosoape, aer condiționat, plase contra țânțarilor, mini-frigider, televizor, acces la internet wireless, parchet și gresie.

Băile sunt dotate cu duș sau cadă, moderne, cu gresie, faianță, produse cosmetice de igienă personală, prosoape.

INFORMAȚII GENERALE ASUPRA MĂSURILOR DE PROTECȚIE A MEDIULUI ȘI DESPRE EVENTUALUL IMPACT ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU – Societatea urmărește în permanență respectarea în cadrul Pensiunii Delta Paradis a legislației din domeniu, indiferent dacă aceasta este una specifică sau cea generală. Activitatea desfășurată respectă condițiile de protecție a mediului.

ANUNȚĂ

Publicului interesat asupra depunerii solicitării și documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de mediu având în vedere că Autorizația de mediu nr. 1257/19.12.2014 pentru Pensiunea Delta Paradis, emisă de ARBDD, va expira la data de 19.12.2019.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului generat de proiectul propus și observațiile publicului se primesc la sediul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării:

cu următoarele date de contact:

Adresa: Str. PORTULUI Nr. 34A, Tulcea, Romania - 820243

Telefoane: Centrală: +40 240 51 89 24; +40 240 51 89 25; Secretariat: +40 240 51 89 45

Fax: +40 240 51 89 75

e-mail: arbdd@ddbra.ro; și

cu următorul program:

Luni- Joi: 08.00-16.30

Vineri: 08.00-14.00

***

Condițiile de cazare moderne și confortul pe care Pensiunea Delta Paradis le oferă garantează o relaxare deplină în Delta Dunarii!

Hartă Delta Dunării

Hartă Delta Dunării

Vasul Restaurant RÂURENI pe Canalul DUNAVĂȚ

Vasul Restaurant RÂURENI pe Canalul DUNAVĂȚ

Bine ati venit la Delta Paradis!  Vedere centrala Pensiune    Foto credit: Gogosse Photography

Bine ati venit la Delta Paradis!

Vedere centrala Pensiune

Foto credit: Gogosse Photography

Gradina Pensiunea Delta Paradis    Foto credit: Gogosse Photography

Gradina Pensiunea Delta Paradis

Foto credit: Gogosse Photography

Zona de pescuit la stationar    Foto credit: Gogosse Photography

Zona de pescuit la stationar

Foto credit: Gogosse Photography

La pescuit de știucă în Delta Dunării

La pescuit de știucă în Delta Dunării

Foișor Pensiunea Delta Paradis

Foișor Pensiunea Delta Paradis

Situată în Delta Dunării pe Canalul Dunavăț, în Incinta Dunavăț 1, Pensiunea Delta Paradis are o suprafață totală de luciu de apă de 1.505 ha și bălți destinate în principal pescuitului sportiv de răpitor - știuca. Pensiunea este destinată atât pescarilor, cât și turiștilor pentru care recomandăm plimbările cu barca, de agrement (birdwatching, fotografii) și excursiile. 

Aflându-se în gura Lacului Razim, Pensiunea Delta Paradis oferă amatorilor de pescuit încă o posibilitate de a-și împlini dorințele. Pensiunea se află într-o locație deosebit de frumoasă, din care se pot face excursii în orice colț al Deltei Dunarii.

CANALUL DUNAVĂȚ, locul unde este situat Complexul DELTA PARADIS, are o lungime de 28.5 km, începe de la km 54 al brațului Sfântu Gheorghe și se termină în Lacul Razim la sud de Golful Fundea.

Celebrul savant român GRIGORE ANTIPA este cel care a pus bazele construirii Canalului Dunavăt. Principala problemă a pescuitului pe Razim – Sinoie, la sfârșitul secolului XIX a fost distrugerea faunei piscicole din cauza lipsei oxigenului din apă, ca urmare a colmatării canalului Dunavăț, ce făcea legătura cu Dunărea și alimenta lagunele cu apă proaspătă. Ca urmare a primelor cercetări în această zonă, Grigore Antipa a înaintat Guvernului un memoriu prin care propunea măsuri de rezolvare a acestei probleme, respectiv decolmatarea canalului Dunavăț şi săparea a încă unui canal care să alimenteze complexul lagunar Razim – Sinoie cu apă proaspătă din Dunăre. Demersul are succes, astfel încât, cu sprijinul regelui Carol I, la începutul sec. XX vor fi amenajate şi puse în exploatare Canalul Dunavăţ, denumit anterior Canalul Regele Carol şi Canalul Dranov, denumit anterior Canalul Principele Ferdinand. Ca urmare a construirii celor două canale, peștele s-a putut înmulți fără probleme, scăzând foarte mult mortalitatea piscicolă și, prin urmare, comunitățile de pescari din zonă s-au dezvoltat.

 

Canalul DUNAVĂȚ Delta Dunării

Canalul DUNAVĂȚ Delta Dunării

36803764_1443818355764431_8190025359526199296_n.jpg

Gradina Pensiunea Delta Paradis

Foto credit: Gogosse Photography